• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Rewitalizacja parku

logo projektu UE
 

Zgodnie z Uchwałą nr 124/225/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego projekt Gminy Wojkowice pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” został wybrany do dofinansowania w kwocie 7 058 870,36 złotych.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 8 304 553,37 zł


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła: 7 058 870,36 zł

Pragniemy Państwa poinformować, że 7 czerwca 2013 roku pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, a Gminą Wojkowice, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach” w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.2. „Rewitalizacja-małe miasta”.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzyma nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, w tym ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, miejsc wypoczynku, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, miejsc edukacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja powyższego projektu zakłada:

 • przebudowę głównego wejścia do parku poprzez wymianę nawierzchni placu, schodów terenowych, fontanny oraz małej architektury,
 • budowę nowej nawierzchni alei głównej, w tym utworzenie schodów terenowych z obejściami dla osób niepełnosprawnych, placu przy amfiteatrze, małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz przebudowę instalacji oświetleniowej,
 • wymianę nawierzchni alei wzdłuż ulicy Plaka wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc wypoczynku w kształcie klombów obsadzanych krzewami i drzewami ozdobnymi i małą architektura (ławki i kosze na śmieci), wymianę nawierzchni parkingu wraz z jego poszerzeniem,
 • wymianę nawierzchni alei wzdłuż ul. Sobieskiego wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci oraz parkingu przy budynku Urzędu Miasta,
 • budowę nowych ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-jezdnych i pieszych na terenie parku wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci),
 • budowę ścieżek zdrowia z placami i urządzeniami sportowymi, ścieżki edukacyjnej z placami wraz z tablicami informacyjnymi o treści edukacyjnej oraz kącika szachowego z zestawami edukacyjnymi do gry w szachy wraz z małą architekturą (ławki i kosze na śmieci).

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą planowany termin zakończenia inwestycji przypada najpóźniej na czerwiec 2015 roku.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o przebiegu prac związanych z realizacją tak ważnej dla miasta inwestycji.

 Podstrony

Pliki do pobrania

do góry
top_baner