• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Dlaczego właśnie park

Mieszkańcy naszego miasta pytają, dlaczego realizujemy właśnie inwestycję na terenie Parku Miejskiego. Przecież jest wiele pilniejszych zadań, jak drogi, kanalizacja, wodociąg. Wszystkim Państwu wyjaśniamy, że otrzymane środki finansowe, które pochodzą z dotacji Unii Europejskiej przeznaczone są jedynie na działania rewitalizacyjne , wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji Miast.Jako projekt w zakresie rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni miejskiej zgłoszone zostało zadanie p.n. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach". Warunkiem uzyskania dofinansowania dla zadania było posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Dokumentacja dla Parku została wykonana w 2009 roku i wówczas miasto zgłosiło do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski wniosek na dofinansowanie działań rewitalizacyjnych. Konkurs rozstrzygnięty został w 2010 roku i zadanie Wojkowic znalazło sie na liście rezerwowej. W wyniku powstałych oszczędności na realizowanych przez innych Beneficjentów zadaniach, pojawiła się możliwość dofinansowania realizacji Parku w Wojkowicach. Po analizie możliwości finansowych gminy, podjęto decyzję, za zgodą Rady Miejskiej, o podpisaniu umowy dotacji i rozpoczęciu realizacji Parku. Nie było żadnej możliwości realizacji z tych środków jakiegokolwiek innego zadania. Gmina stanęła przed decyzją rozpoczęcia realizacji Parku, albo odstąpienia od tej realizacji. Biorąc pod uwagę wysoki poziom dotacji bezzwrotnej, tj. 85%, Burmistrz Miasta podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie. Zakres wykonanej w 2009 roku dokumentacji projektowej obejmuje: przebudowę głównego wejścia do Parku wraz z realizacją fontanny, wymianę nawierzchni alejek, realizację nowego placu zabaw, urządzeń sportowych, elementów małej architektury. Niestety, w dokumentacji nie została uwzględniona droga dojazdowa do aresztu śledczego oraz remont muszli koncertowej. Umowa o dotację uwzględnia tylko prace objęte dokumentacją.

Mamy jednak nadzieję, że efekty podjętych działań przyniosą Państwu satysfakcję i przyjemność w korzystaniu.

do góry
top_baner