• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Kultura

Miejski Ośrodek Kultury

jest instytucją kultury obejmującą swoją działalnością Gminę Wojkowice.

Link do strony Miejskiego Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury - Dyrektor: mgr Barbara Pawlak

 • Adres 42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6
 • Tel.: (032) 769-64-82
 • Adres e-mail: 

Godziny otwarcia:

 • Pon - Pt 7:00 - 20:00

Do głównych zadań Ośrodka należy:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów;
 • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców w
 • różnorodnych formach działalności kulturalno-rozrywkowej;
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
 • promocja kultury Miasta Wojkowice i lokalnych twórców kultury;
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej

MOK jest organizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działają kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne.

Od miesiąca września planuje się rozszerzyć działalność o dodatkowe kółka zainteresowań. Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami kultury. Działalność placówki określa jej Statut.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach jest samorządową instytucją kultury. Jej działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki.
Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
 • ochrona piśmiennictwa
 • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych imprez o charakterze kulturalnym
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka centralna                                               

ul. Jaworznik 6

tel. 32 769 46 43         

 

Filia biblioteki                            

ul. Jana III Sobieskiego 211b

tel. 32 769 48 20

e-mail:

Aktualne informacje można znaleźć: https://www.facebook.com/mbpwojkowice

do góry
top_baner