• język migowy
 • BIP
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacje dla organizacji pozarządowych

Sprawami związanymi ze współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się:
Wydział Polityki Miejskiej
pokój nr 1, tel. 32-760-20-86 wew. 21,

MAŁE GRANTY 

 1. BIP: http://wojkowice.bip.net.pl/?c=334
 2. WWW: http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Male-granty-dla-organizacji-pozarzadowych/idn:2364

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (TERMIN: DO 31 STYCZNIA)

 1. http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej/idn:2353


Aktualne wzory ofert, umów i sprawozdań

 1. https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

Program współpracy Gminy Wojkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 1. http://wojkowice.bip.net.pl/?a=2681

Logotypy (załącznik 1) 

Informacje dla organizacji pozarządowych >>> BIP

do góry