• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego

Projekt pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5.  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.


Dofinansowanie zostało udzielone na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2018r. pomiędzy Gminą Wojkowice a Województwem Śląskim.

Wartość całkowita Projektu wynosi 7 023 886,04 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE i budżetu państwa wynosi 4 305 473,54 zł

Cele Projektu

 1. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Wojkowicach;
 2. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisyjności sektora transportowego w gminie;
 3. Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców - preferowana forma transportu rower;
 4. Wzrost atrakcyjności przestrzennej terenów w obrębie realizowanej inwestycji;
 5. Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych.

W efekcie realizacji Projektu powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z parkingami typu park&ride oraz bike&ride wraz z miejscami postojowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiskami dla rowerów. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o niemal 13%.

Umowa na wykonanie centrum przesiadkowego w Wojkowicach zawarta!

7 marca 2019r. Burmistrz Miasta Tomasz Szczerba podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma AWT REKULTIVACE a.s. z Republiki Czeskiej.
Koszt całej inwestycji wyniesie 6 933 856,03 zł
Termin zakończenia robót budowlanych planuje się na połowę 2020 roku.


 

 

do góry
top_baner