• język migowy
 • BIP
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

OZE dla mieszkańców

Informacje dotyczące projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice”

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022 r.

 • Począwszy od 28 marca Sungrant sp. z o. o. - wykonawca projektu - przystąpi do przeprowadzania badań ankietowych i pozyskiwania danych, niezbędnych do realizacji projektu (wykonania dokumentacji projektowych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych) od właścicieli nieruchomości - uczestników projektu.

  Osoby z ramienia wykonawcy, które będą prowadziły wywiady:

  1. Kinga Staniszewska;
  2. Mateusz Wrona;
  3. Bartosz Wilk;
  4. Paweł Krawczyk.

  W razie wątpliwości lub pytań należy się kontaktować pod następującymi numerami telefonów: 32 760-20-86, 32 760-20-93.

 • 26 lutego 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmieni ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz 467).

  Nowelizacji uległ art. 4d ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, który w obecnym brzmieniu stanowi, że z rozliczania na zasadach tzw. opustów może skorzystać prosument, który w terminie do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, finansowany ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 , dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz o w terminie do 31 grudnia 2023 r. złoży  zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji w przedsiębiorstwie energetycznym.

 • 26 stycznia 2022 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice”. Wykonawcą jest firma SUNGRANT sp. z o. o. z Białegostoku.

do góry