• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-005H/19-00 z dnia 25 marca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Województwem Śląskim.

Planowana całkowita wartość projektu: 1 614 974,56 zł
Dofinansowanie z UE: 1 372 728,37 zł

Celem głównym projektu jest modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta. Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynku przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej w obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej energii.

 

 

do góry
top_baner