• język migowy
 • BIP
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zadania dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta Wojkowice

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach. Prace polegać będą m.in. na remoncie schodów zewnętrznych oraz pochylni od strony południowej, wykonaniu oświetlenia zewnętrznego na fasadzie, uporządkowaniu terenu, zagospodarowaniu zieleni.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 135 276,00  zł

 

Modernizacja oświetlenia parkowego w Wojkowicach

Zadanie polega na modernizacji 35 punktów oświetlenia parkowego w Wojkowicach poprzez wymianę opraw sodowych na energetycznie oszczędne ledowe.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 57 560,00 zł

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice

Zadanie dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego w Wojkowicach poprzez wymianę opraw sodowych na energetycznie oszczędne ledowe. Ulice objęte projektem: Morcinka, Sucharskiego, Kopalniana, Zacisze, Granitowa. W ramach zadania wymienionych zostanie 75 opraw.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 121 809,19 zł

 

Termomodernizacja budynku będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17,17a

Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego będącego własnością gminy Wojkowice.

W ramach projektu wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, ocieplony zostanie stropodach, ściany zewnętrzne oraz fundamentowe. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna. Zamontowane zostaną urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii: kolektor słoneczny i panel fotowoltaiczny.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 198 016,83 zł

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacji instalacji oświetlenia poprzez wymianę opraw na energooszczędne oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji c.o.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 204 612,00 zł

 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R  w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego. W ramach inwestycji wykonana zostanie centrum przesiadkowe, przebudowany zostanie układ drogowy, powstanie ścieżka rowerowa oraz niezbędna infrastruktura - parking typu bike&ride oraz park&ride.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 1 307 486,78 zł

 

Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Przedmiotem projektu są roboty budowlane polegające kompleksowej termomodernizacji budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach. W ramach zadania wykonane zostanie m.in.: docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, instalacja pompy ciepła, zabudowa ogniw fotowoltaicznych.

Zadanie dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczania niskiej emisji w 2020 roku.

Kwota wsparcia: 210 444,00 zł

 

do góry