• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice

Stopka

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0321/20-00 z dnia 11 lutego 2022. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Województwem Śląskim.

Planowana całkowita wartość projektu: 2 441 199,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 913 605,00 zł

Celem głównym projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 115 budynkach na terenie Gminy Wojkowice.

W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

do góry
top_baner