• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Termomodernizacja budynku, będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku, będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. Sucharskiego 17, 17a” realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; działanie: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego; poddziałanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr 12/2020 z dnia 13 marca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Planowana całkowita wartość projektu: 527 609,22 zł
Dofinansowanie z UE: 339 883,55 zł

Celem głównym projektu jest modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego położonego na  terenie Wojkowic. Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności energetycznej) budynku przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej w obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej energii.


Zgłaszanie nadużyć

W związku z koniecznością zapobiegania i informowania o nadużyciach w realizowanych projektach oraz wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o ewentualnych nieprawidłowościach.

Informacje o podejrzeniu ewentualnych nieprawidłowości należy zgłaszać poprzez narzędzia informatyczne temu służące, opracowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko:
a) adres e-mail () lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).

do góry
top_baner