• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17a na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy

 Informacja o dofinansowaniu

Projekt pn. „Dostosowanie lokalu przy ul. Sucharskiego 17 17a na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr UDA-RPSL.10.02.05-24-00AD/22-00 z dnia 5 maja 2023r. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Województwem Śląskim.

Planowana całkowita wartość projektu: 396 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 296 000,00 zł

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Wojkowice, poprzez utworzenie mieszkań na potrzeby zakwaterowania.

dofinansowanie

do góry
top_baner