• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Programy finansowane z funduszy zewnętrznych

godlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w imieniu Gminy Wojkowice informuje, że realizuje w 2023 roku resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Wojkowice otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 99 603,00 zł
Całkowita wartość realizacji Programu w 2023 roku wynosi: 99 603,00 zł

Cel Programu

a) Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Do kogo Program jest skierowany?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w 2023 roku Program skierował do pełnoletnich mieszkańców Gminy Wojkowice, będących osobami niepełnosprawnymi posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Realizator tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach zamierza objąć wsparciem w ramach programu 3 osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Wojkowice, w tym: 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zakres usług:

Usługi asystencji osobistej mają w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Plakat informacyjny

do góry
top_baner