• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I

Projekt realizowany na terenie Wojkowic pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap I” współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dofinansowanie udzielone zostało na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-200/09 zawartej w dniu 11.10.2010r. pomiędzy Gminą Wojkowice a Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rzeczowa realizacja Projektu rozpoczęła się w 2011r., a zakończyła w 2014r. Roboty budowlane polegały na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, toczyły się w ramach trzech zadań i objęły ulice: Jana III Sobieskiego, Plaka, Pułaskiego, Maszyńsko, Kossaka, Kosynierów i Fabryczną. W ramach Projektu w ul. Fitelberga oraz na terenie przepompowni Jaworznik wybudowano również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe.

W ramach I etapu realizacji Projektu wybudowano:

- 6,4 km sieci kanalizacji sanitarnej;
- 4,7 km sieci kanalizacji deszczowej.
- 2 urządzenia podczyszczające.

Całkowita wartość Projektu wyniosła: 13 453 157,52 zł
Wartość dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosła: 6 378 322,56 zł

Celem realizacji Projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym, ograniczenie strat wody, poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej, poprawa warunków sanitarnych, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Nie znaleziono galerii.

 

do góry
top_baner