• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA"

KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

ZASADY ZGŁOSZEŃ

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić :

 • • POLICJĘ – tel. 997 lub ,
 • • Urząd Miasta Wojkowice – tel. 32 769 50 66, 32 769 50 79

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE /ZAWIADOMIENIE POWINNY PODAĆ DYŻURNEMU POLICJI:

 • - opis przedmiotu (długość, średnica);
 • - dokładne miejsce i data wykrycia;
 • - dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin. Patrol rozminowania odpowiedzialny za oczyszczanie terenu naszego miasta z niewybuchów lub niewypałów znajduje się w JW 4115 Gliwice ul. gen. Andersa 47
(realizuje rozminowanie tylko po zgłoszeniu przez Policję, Urząd Miasta lub leśnictwo)

PO ZGŁOSZENIU NALEŻY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZYĆ TEREN PRZED DOSTĘPEM DZIECI I INNYCH OSÓB.

do góry
top_baner