• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zmiana stawki opłaty śmieciowej

Gospodarka odpadami 16 Kwietnia 2021

Od 1 maja 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie - 32,00 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane selektywnie; za odpady nie zbierane selektywnie (zmieszane) stawka wynosić będzie - 64,00 zł od osoby miesięcznie.

Ulga w opłacie śmieciowej za składowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosić będzie od 1 maja 2021 r. - 3,20 zł. Podstawą zwolnienia jest złożenie deklaracji na opłatę śmieciową (lub korekty tej deklaracji); zwolnienie to przysługiwać może od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Zmiany wprowadzono mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXX.251.2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Opłatę wpłacać należy na indywidulane rachunki bankowe przypisane dla konkretnego właściciela nieruchomości.

Ogólny rachunek bankowy właściwy dla uiszczania opłaty śmieciowej prowadzi ING Bank Śląski S.A: 60 1050 1360 1000 0024 3720 1888.

do góry
top_baner