• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych

Gmina Wojkowice zawarła porozumienie z Gminą Piekary Śląskie na wspólne  korzystanie z PSZOK-u umożliwiając tym samym mieszkańcom Wojkowic pozbywania się odpadów zbieranych selektywnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, również poza terminami określonymi w harmonogramie ich odbioru, zbieranych z przed posesji  podczas objazdów.

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „PSZOK” - godziny otwarcia.

Poniedziałek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 7:00 - 15:00

Środa: 7:00 - 18:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 15:00

Sobota: 8:00 - 13:00.

Do punktu przyjmowane są bezpłatnie wszystkie odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Wojkowice, które dostarczą właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Do PSZOK-u można dostarczać wyłącznie odpady w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich rodzajami.

Do PSZK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metal,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w ilości 1m3/gospodarstwo na rok (przy czym za gospodarstwo domowe uważa się zespół osób spokrewnionych, spowinowaconych lub nie spokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego)

Przyjmowanie wyżej wymienionych odpadów do PSZOK-u dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wojkowice może odbywać się po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat na rzecz Gminy Wojkowice za odbiór odpadów komunalnych, co najmniej za poprzedni miesiąc kalendarzowy oraz złożeniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

W przypadku przekazania do PSZOK-u odpadów budowlano-rozbiórkowych konieczne jest uzyskanie w Urzędzie Miasta Wojkowice potwierdzenia, że w okresie ostatniego roku właściciel nieruchomości nie wykorzystał przyjętego limitu bezpłatnego przekazania odpadu -1m3/rok /gospodarstwo.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Gospodarka odpadami
pdf 2024-06-19 Oświadczenie aktualne
ilość pobrań: 46
Oświadczenie aktualne 67.36KB zobacz
do góry
top_baner