• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wojkowice

Wojkowice 1 Października 2021

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 01 października 2021r. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372  t.j.), Uchwały Nr XVII/127/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2012. 1009) oraz Zarządzenia Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 01 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Wojkowice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wojkowice.

Burmistrz Miasta Wojkowice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wojkowice. 

Przedmiotem konsultacji jest: projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wojkowice.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się od 08.10.2021r. i trwać będą do 21.10.2021r.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych: obszar Gminy Wojkowice.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych : Sekretarz Miasta.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie zapytania ankietowego- Ankieta Konsultacyjna.

Konsultacje społeczne w sprawie  Statutu Gminy Miasta Wojkowice są prowadzone z inicjatywy własnej Burmistrza Miasta Wojkowice. 

Wypełnioną ankietę należy złożyć na piśmie w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice,
przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Wojkowice,
ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres : albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta na platformie ePUAP.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy  mieszkańcy Miasta uprawnieni do głosowania.

 Projekt Statutu Gminy Miasta Wojkowice udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej wojkowice.pl,

Wyniki konsultacji w sprawie projektu Statutu maja charakter opiniodawczy i nie będą wiążące
dla organów Gminy/Miasta.

Wyniki konsultacji, w formie protokołu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż
14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.wojkowice.pl oraz przedstawione na sesji Rady Miasta.  

Burmistrz Miasta Wojkowice
Tomasz Szczerba

Link do BIP: https://wojkowice.bip.net.pl/?a=3567

do góry
top_baner