• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

UM: Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta

Wojkowice 4 Października 2021

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż od dnia 4 października 2021 roku, po zakończonej termomodernizacji, Urząd Miasta Wojkowice  rozpoczyna obsługę interesantów w  macierzystej lokalizacji tj. w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 290a.

Z uwagi na to, że  reżim sanitarny  na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów zostaje przedłużony do dnia 31 października 2021r. obsługa interesantów będzie prowadzona  na parterze w holu budynku.

W celu sprawnego załatwiania spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami właściwego Wydziału.

Sekretariat nr tel. 32 769-50-66
Kancelaria Urzędu Miasta nr tel. 32 769-50-66 wew.20

Urząd Stanu Cywilnego
rejestracja stanu cywilnego - nr tel. 32 32 760-20-97

Wydział Spraw Obywatelskich 32 760-20-88

- ewidencja ludności i dowodów osobistych
- działalność gospodarcza.

Wydział Finansowy nr tel. 32 760-20-85

- księgowość podatkowa,
- odpady komunalne,
- środki transportu,

- wymiar podatku od nieruchomości,
- zaświadczenia
- księgowość budżetowa nr tel. 32 760-20-83.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne nr tel. 32 760-20-87

- dzierżawy,

- użytkowanie wieczyste i przekształcenia,

- pozostałe sprawy gospodarki nieruchomościami.

 

Wydział Polityki Miejskiej nr tel. 32 760-20-86
- koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w ramach projektów
   finansowanych   z funduszy unijnych i pomocowych,
- opracowanie  materiałów  programowych  niezbędnych  do  określenia strategii,
  priorytetów i kierunków rozwoju Miasta,
- współpraca  z  partnerami  zewnętrznymi,  w  tym:  samorządami, instytucjami 
  administracji  państwowej,  instytucjami  kulturalnymi naukowymi, organizacjami  pozarządowymi, mediami,
- zamówienia publiczne,
- promocja gminy,
- gromadzenie i opracowywanie materiałów na potrzeby prasy w tym gazety lokalnej
 „Głos Wojkowic”.

Wydział Inwestycji, Ochrona Środowiska i Gospodarki Lokalami nr tel. 32 760-20-93

- inwestycje, remonty obiektów komunalnych  oraz  infrastruktury technicznej realizowanych
  przez gminę,
- drogi - sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- zbiorowa komunikacja autobusowa,
- utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego.

Wydział Inwestycji, Ochrona Środowiska i Gospodarki Lokalami nr tel. 32 760-20-94

- sprawy z zakresu gospodarki odpadami,
- ocena oddziaływania na środowisko,
- organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- ochrona środowiska i utrzymanie zieleni. 

Wydział Organizacyjny nr tel. 32 760-20-95
- zadania w zakresie spraw organizacyjno -administracyjnych Urzędu.

do góry
top_baner