• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Wojkowice 29 Sierpnia 2023

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za każdą przyjętą pod swój dach osobę - zarówno dorosłego, jak i dziecko.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - licząc od dnia przekroczenia granicy Polski do dnia złożenia wniosku.

W związku z tym, że  świadczenie wypłacane jest wstecznie za okres udzielenia gościny, zaleca  się   złożenie   wniosku pod koniec okresu, w którym  udzielono gościny osobom z Ukrainy lub na przykład po miesiącu ich pobytu. Wnioski wraz z załącznikiem należy składać   w   siedzibie Urzędu Miasta  Wojkowice  -  ul.  Jana  III  Sobieskiego 290A. Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 760 20 93  wew. 21 lub 24.

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Gmina   może  uzależnić  przyznanie  lub  wypłatę  świadczenia  od  weryfikacji  warunków  zakwaterowania  i  wyżywienia.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Świadczenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Jednocześnie przypominamy o spoczywającym na właścicielu nieruchomości obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób korzystających z nieruchomości.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-03-28 Klauzula Informacyjna zakwaterowanie i wyżywienie obywatela UKR
ilość pobrań: 323
Klauzula Informacyjna zakwaterowanie i wyżywienie obywatela UKR 107.85KB zobacz
docx 2022-03-28 Opłata śmieciowa - deklaracja
ilość pobrań: 346
Opłata śmieciowa - deklaracja 27.45KB -
pdf 2022-11-08 Przedłużenie świadczenia powyżej 120 dni
ilość pobrań: 288
Przedłużenie świadczenia powyżej 120 dni 168.25KB zobacz
pdf 2023-08-29 ogłoszenie i wzór wniosku.pdf
ilość pobrań: 200
ogłoszenie i wzór wniosku.pdf 438.09KB zobacz

do góry
top_baner