• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Rusza projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Wojkowice” [PL/UKR]

Wojkowice 1 Marca 2023

Stopka

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny. Całkowita wartość projektu - 69 145,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskich - 58 773,25 zł, wkład własny Gminy Wojkowice - 10 371,75 zł.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Wojkowice, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Wsparciem objętych zostanie 37 osób (w tym 25 dorosłych i 12 dzieci) uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Wojkowice.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci ukraińskich,
 • specjalistyczne poradnictwo prawne dla rodziców/opiekunów dzieci ukraińskich wzmacniające rodziców/opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodziny,
 • zapewnienie opieki dla dzieci na czas odbywania przez rodziców spotkań z psychologiem i/lub wypełniających wolny czas po zajęciach w szkole,
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci,
 • szkolenia z języka polskiego dla ukraińskich rodzin biorących udział w projekcie,
 • wsparcie językowe,
 • dwudniowy wyjazd tematyczny dla rodzin połączony z zajęciami integracyjnymi i rozwojowymi.

Więcej informacji: Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach, tel. 32 769 50 82


Розпочинається Проект "соціальні послуги зі скорочення наслідків кризи, викликаної збройним конфліктом на території України - гміна Войковіце".

Проект реалізується в рамках регіональної оперативної програми Сілезького воєводства на 2014-2020 роки. Пріоритетна вісь IX соціальне включення дія дії 9.2 доступні та ефективні Соціальні та медичні послуги підрозділ 9.2.10 соціальні послуги щодо обмеження наслідків кризи, спричиненої збройним конфліктом на території України-надзвичайний режим.  Загальна вартість проекту - 69 145,00 зл., фінансування з європейських коштів - 58 773,25 зл., власний внесок муніципалітету Войковіце - 10 371,75 зл.

Мета проекту:

Поліпшення функціонування сімей, які постраждали від наслідків міграційної кризи, пов'язаної з війною, на території України, які проживають у гміні Войковіце, шляхом надання послуг з підтримки сім'ї, що випливають з індивідуальних потреб з урахуванням специфіки цільової групи.

На підтримку будуть включені 37 осіб (у тому числі 25 дорослих та 12 дітей), які втекли з території України у зв'язку з нападом Російської Федерації на Україну, які легально прибули на територію Польської Республіки з 24 лютого 2022 року та на день приєднання до проекту перебували на території гміни Войковіце.

Форми підтримки:

* спеціалізоване психологічне консультування батьків / опікунів українських дітей,

* спеціалізоване юридичне консультування батьків / опікунів українських дітей, що зміцнює батьків / опікунів у виконанні виховно-виховних функцій сім'ї,

* забезпечення догляду за дітьми на час, коли батьки проводять зустрічі з психологом та / або заповнюють вільний час після занять у школі,

* проведення психологічних семінарів для дітей,

* навчання польської мови для українських сімей, які беруть участь у проекті,

* мовна підтримка,

* дводенна тематична поїздка для сімей в поєднанні з заходами по інтеграції та розвитку.

 Додаткова інформація: Центр загальних послуг у Войковіце тел. 32 769 50 82

 

 

do góry
top_baner