• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Kolejne dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II

Wojkowice 1 Marca 2023

W dniu 21 lutego br. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks zwiększający dofinasowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II.

Wartość projektu została zwiększona z 41 853 761,85 zł do 53 607 434,96 zł czyli o 11 753 673,11 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wzrosła z kwoty 21 746 141,81 zł do 27 889 221,08 zł czyli o 6 143 079,27 zł.

Wkład własny stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10 440 000,00 zł zaciągnięta przez Spółkę Wojkowickie Wody oraz środki zabezpieczone na ten cel w Budżecie Gminy Wojkowice.

Zwiększenia dofinansowania projektu nastąpiło na wniosek Gminy Wojkowice, w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę zagrożeniami realizacji projektu, związanymi z gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych będącym następstwem rosnącej inflacji, skutkami pandemii COVID-19 oraz inwazji militarnej na Ukrainie.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

do góry
top_baner