• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja dot. systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wojkowice

Gospodarka odpadami 4 Września 2020

Szanowni Mieszkańcy,

w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojkowice odpady komunalne odbierać będzie firma FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Właścicielom nieruchomości zostaną dostarczone harmonogramy odbioru odpadów.

Na potrzeby obsługi mieszkańców uruchomiony jest Punkt Obsługi Mieszkańców znajdujący się przy w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 125. Punkt otwarty jest w poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz czwartek w godzinach od 08:00 do 12:00.  

Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące brak odbioru odpadów w dniu ich harmonogramowego odbioru należy zgłaszać pod numerem tel. 801 501 511, bądź drogą mailową na adres:

Ponadto od 01 września 2020r. zmienił się system odbioru odpadów budowlano – remontowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej może pozbyć się odpadów budowlano – remontowych w ilości do 1 m3 na rok. Odpady budowlano – remontowe odbierane są w workach big – bag. Worki będą dostarczane mieszkańcom po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer infolinii. Zapełniony worek big – bag należy usytuować w takim miejscu, aby był swobodny do niego dojazd pojazdem ciężarowym. Worki big – bag należy zapełnić w terminie 14 dni od jego pobrania, a w przypadku jego zapełnienia należy zgłosić ten fakt pod numerem 801 501 511.

Odpady Niebezpieczne odbierane będą w Mobilnych Punktach od godziny 08:00 do 16:00 w wybranych lokalizacjach tj.:

03.10.2020  -    PRZY SKLEPIE NETTO ul. SOBIESKIEGO

10.10.2020  -    TARGOWISKO ul. PLAKA

17.10.2020  -    PRZY SKLEPIE BIEDRONKA ul. MORCINKA

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinne będą mogli kompostować bioodpady we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym worku, będą mogli skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji. Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty, odpady nie są kompostowane, brak jest kompostownika lub uniemożliwia się osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje nt. gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem tel. 32 760 20 94 oraz na stronie internetowej www.wojkowice.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 

Wydział Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

do góry
top_baner