• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Wojkowice

Wojkowice 21 Października 2020

W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba ustala, że od 22 października 2020 roku do odwołania, do Urzędu Miasta Wojkowice będzie obowiązywał ograniczony dostęp, polegający na realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom należą sprawy, w szczególności z zakresu:

 1. Rejestracji stanu cywilnego
  Urząd Stanu Cywilnego nr tel. 32 760-20-97, e-mail: usc@wojkowice.pl
 2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych
  Wydział Spraw Obywatelskich nr tel. 32 760-20-88, e-mail: wso@wojkowice.pl
 3. Spraw związanych z świadczeniem usług komunalnych, gospodarka odpadami, bezdomne zwierzęta, decyzje środowiskowe, decyzje zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami, nr tel. 32 760-20-94,
 e-mail:

Do budynku będzie można wejść  pojedynczo bez osób towarzyszących. W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego prosi się interesantów o utrzymywanie bezpiecznej odległości, obowiązkowego zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk podczas wejścia  do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w pomieszczeniu budynku,
nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Załatwianie spraw  odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem właściwego wydziału.

W związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a, nastąpiły zmiany lokalizacji  niżej wymienionych wydziałów:

Budynek w którym mieści się Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach , ul. Jana III Sobieskiego 211A

Kancelaria Urzędu Miasta nr tel. 32 769-50-66 wew.20

Urząd Stanu Cywilnego 

rejestracja stanu cywilnego – nr tel. 32 32 760-20-97, e-mail:

Wydział Spraw Obywatelskich 32 760-20-88, e-mail:

 • ewidencja ludności i dowodów osobistych
 • działalność gospodarcza.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne nr tel. 32 760-20-87,
e-mail:
a.polak@wojkowice.pl, a.kozielska@wojkowice.pl

 • dzierżawy,
 • użytkowanie wieczyste i przekształcenia,
 • pozostałe sprawy gospodarki nieruchomościami.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 3 (wejście od strony Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny) w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 211A

Wydział Polityki Miejskiej nr tel. 32 760-20-86, e-mail: promocja@wojkowice.pl

 • koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w ramach projektów  finansowanych   z funduszy unijnych i pomocowych,
 • pracowanie  materiałów  programowych  niezbędnych  do  określenia strategii, priorytetów i kierunków rozwoju Miasta,
 • współpraca  z  partnerami  zewnętrznymi,  w  tym:  samorządami, instytucjami administracji  państwowej,  instytucjami  kulturalnymi naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami,
 • zamówienia publiczne,
 • promocja gminy,
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów na potrzeby prasy w tym gazety lokalnej „Głos Wojkowic”.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa Nr 3 (wejście od strony Biblioteki) w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 211B

Wydział Inwestycji, Ochrona Środowiska i Gospodarki Lokalami nr tel. 32 760-20-93,
e-mail: komunalny@wojkowice.pl

 • inwestycje, remonty obiektów komunalnych  oraz  infrastruktury technicznej realizowanych przez gminę,
 • drogi - sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • zbiorowa komunikacja autobusowa,
 • utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego.

Wydział Inwestycji, Ochrona Środowiska i Gospodarki Lokalami nr tel. 32 760-20-94,
e-mail:

 • sprawy z zakresu gospodarki odpadami,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • ochrona środowiska i utrzymanie zieleni.

Budynek w którym mieści się Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach ul. Jaworznik 6

Sekretariat nr tel. 32 769-50-66, e-mail:

Wydział Organizacyjny nr tel. 32 760-20-95, e-mail:

 • zadania w zakresie spraw organizacyjno -administracyjnych Urzędu.

Wydział Finansowy nr tel. 32 760-20-85, e-mail: skarbnik@wojkowice.pl

 • księgowość podatkowa,
 • odpady komunalne,
 • środki transportu,
 • wymiar podatku od nieruchomości,
 • zaświadczenia
 • księgowość budżetowa - nr tel. 32 760-20-83.

Kasa czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach:  od 8 °°do 12°°
W piątek kasa będzie nieczynna.

W celu uniknięcia tworzenia się kolejek do kasy zaleca się, aby wpłaty dokonywać według poniższych wskazań:

Wszystkie przelewy można regulować za pośrednictwem operatora pocztowego, bankowego lub online na wskazane poniżej numery rachunków bankowych.

Opłaty: czynsz najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin o numerze:29 1050 1360 1000 0024 3720 1961

Opłatę za odpady na indywidualny nr rachunku, podany na zawiadomieniu w sprawie zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  za okresy wcześniejsze niż rok 2020
należy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin o numerze: 60 1050 1360 1000 0024 3720 1888

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny i łączne zobowiązanie pieniężne) na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany na decyzji ustalającej wysokość podatku, za okresy wcześniejsze niż rok 2020 wpłacać należy na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin o numerze: 39 1050 1360 1000 0090 8081 1418

Poza sprawami wymagającymi bezpośredniego kontaktu zachęcamy do korzystania  z podstawowych form kontaktu  z Urzędem poprzez:

 • pocztę elektroniczną/ePUAP/fax,
 • Platformę ogólnopolską – www.gov.pl
 • telefon,
 • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego.

We wszystkich sprawach należy kontaktować się dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 769-50-66 (Kancelaria), 32 769-50-66 (Sekretariat)  lub na numery telefonów poszczególnych wydziałów.

 

do góry
top_baner