• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Wojkowice i jednostek podległych

Wojkowice 19 Maja 2020

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA WOJKOWICE

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Miasta Wojkowice w dalszym ciągu prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Poza sprawami wymagającymi bezpośredniego kontaktu Urząd wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z Urzędem są:

 • poczta elektroniczna/ePUAP/fax,
 • telefon,
 • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego.

Ze względu na dużą liczbę osób dzwoniących, PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ podczas próby połączenia się z Urzędem Miasta. W konkretnych sprawach  prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem – numery telefonów znajdują się poniżej. WYBIERZ BEZPOŚREDNIO NUMER WYDZIAŁU, z którym chcesz się skontaktować. To ułatwi załatwienie sprawy.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY TEL. 32 760-20-95, e-mail.: kadry@wojkowice.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH TEL. 32-760-20-88, e-mail: wso@wojkowice.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY TEL.: 32 760-20-85, e-mail: skarbnik@wojkowice.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI LOKALAMI
TEL. 32 760-20-93, e-mail:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TEL.  32 760-20-87, e-mail:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GEODEZJI I STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI TEL. 32 760-20-87, e-mail:

WYDZIAŁ POLITYKI MIEJSKIEJ TEL. 32 760-20-86, e-mail: promocja@wojkowice.pl

SEKRETARIAT TEL. 32 769-50-66, e-mail: , fax. 32 769-50-73

BIURO RADY TEL. 32 760-20-89, e mail:     

URZĄD STANU CYWILNEGO TEL. 32 760-20-97, e-mail:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY TEL. 32 760-20-98 wew. 78,
e-mail:

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, poz. 697).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W BUDYNKU URZĘDU MIASTA WOJKOWICE PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A

 1. Do budynku Urzędu można wejść pojedynczo BEZ osób towarzyszących!
 2. Każdy interesant wchodzący na teren Urzędu musi być zaopatrzony we własną maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta lub inną formę osłony na twarz.
 3. Interesanci wchodzący na teren Urzędu muszą zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnionym przez Urząd.
 4. Interesant zostanie odprowadzony lub skierowany przez pracownika Urzędu
  do właściwej komórki organizacyjnej.
 5. Po wypełnianiu dokumentów, zapewnionym przez Urząd długopisem, Interesant odkłada go do pojemnika do dezynfekcji.
 6. Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 7. W celu uiszczania opłaty, Interesant porusza się po wytyczonym słupkami korytarzu prowadzącym do Kasy Urzędu. Prosimy w miarę możliwości o dokonywanie płatności bezgotówkowej.
 8. Budynek Urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.
 9. Po każdej wizycie zdezynfekowane zostaną środkiem dezynfekującym powierzchnie dotykowe: długopisy, blaty, poręcze, klamki, wyłączniki światła, powierzchnie płaskie.
 10. Do odwołania wyłącza się możliwość korzystania przez interesantów z toalet znajdujących się na terenie Urzędu.

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy związane z dowodami osobistymi i meldunkami można załatwić drogą elektroniczną
za pośrednictwem strony Ministerstwa Cyfryzacji www.obywatel.gov.pl/

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Istnieje także możliwość rejestracji działalności gospodarczej (nowy wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) na stronie Ministerstwa Rozwoju www.firma.gov.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wszystkie przelewy można regulować za pośrednictwem operatora pocztowego, bankowego lub online na wskazane poniżej numery rachunków bankowych.

Opłaty: czynsz najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i opłatę skarbową
należy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin o numerze:
29 1050 1360 1000 0024 3720 1961

Opłatę za odpady należy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin
o numerze:60 1050 1360 1000 0024 3720 1888

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny i łączne zobowiązanie pieniężne) za okresy wcześniejsze niż rok 2020 wpłacać należy na rachunek bankowy ING Bank Śląski O/ Będzin o numerze: 39 1050 1360 1000 0090 8081 1418

URZĄD STANU CYWILNEGO

Lista wniosków, które załatwiane są drogą elektroniczną na ePUAP za pomocą profilu zaufanego:

 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka.

Lista wniosków, które załatwiane są drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP
– opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:

 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • transkrypcja aktu stanu cywilnego,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • rejestracja dziecka,
 • wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą,
 • zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

  Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonuje tylko jedna osoba.

Zgłoszenia zgonu mogą dokonać:

 • małżonek(ka) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (np. dziecko),
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
 • krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa (np. brat),
 • powinowaci w linii prostej do 1. stopnia (np. teść, teściowa).

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną.
W celu zgłoszenia zgonu należy mieć przy sobie:

 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza,
 • pisemne zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok, gdy przepis przewiduje udział prokuratora,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz aktualny paszport,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

 • 3 dni od sporządzenia karty zgonu,
 • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Z uwagi na sytuację ograniczona została liczba osób, które będą mogły uczestniczyć
w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali Ślubów w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a
. Od 01 kwietnia do odwołania podczas jednej uroczystości w sali ślubów będzie obecnych maksymalnie 5 osób wraz z urzędnikiem.

PRZYPOMINANMY

Do zrealizowania sprawy drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można go w łatwy sposób założyć m.in. poprzez bankowość elektroniczną.

Istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego ważnego przez trzy miesiące. Pozwala on załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.
Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem i mogą go założyć osoby
bez konta w odpowiednim banku.

Wszystkie informacje o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie www.pz.gov.pl.

Aby założyć tymczasowy profil zaufany należy wejść na stronę https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany i postępować zgodnie z instrukcją.

BEZPŁATNE, TELFONICZNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Prawnik pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 17:00
tel. 601 735 852

Psycholog Luiza Witkowska - od poniedziałku do piątku w godzinach:10:00 - 12:00
tel. 782 750 923

Psycholog Elżbieta Grzegórzko - od poniedziałku do piątku w godzinach:8:00 - 12:00
tel. 509 512 009MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawy można załatwiać:

 • osobiście (proszę użyć dzwonka na pierwszym piętrze)
 • telefonicznie: 32-769-50-78
 • za pomocą poczty elektronicznej: 

WOJKOWICKIE WODY

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie:

• Elektronicznej:
poczta@wojkowickiewody.pl
lub poprzez Internetowe Biuro Obsługi

• Telefonicznej:
Sekretariat: (32) 760-20-78
Dział techniczny: (32) 760-20-79
Oczyszczalnia: (32) 769-69-75
Dyspozytor (całodobowo): (32) 267-60-06

• Drogą pocztową na adres:
Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 125
Wojkowice 42-580.

Przypominamy także, że opłaty można regulować przelewem na konto ING Bank Śląski nr:
92 1050 1360 1000 0090 3072 6260

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Pracownicy MOK-u są do Państwa dyspozycji:

 • mailowo: 
 • przez Messengera 
 • telefonicznie 32 769 64 82 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

do góry
top_baner