• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Z POWER- em do pracy!

Wojkowice 25 Maja 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Z POWER- em do pracy! współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji: 01.05.2021 - 30.04.2023

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia  30 osób młodych (16 kobiet i 14 mężczyzn)  
w wieku 18-29 lat* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim. W szczególności osób, które pozostają bez pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2

Wartość projektu: 444 060,00 złotych, w tym 374 253, 77 złotych wkład EFS

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem:

 • 24 osoby (13 kobiet i 11 mężczyzn) które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r.
 • 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz osób długotrwale bezrobotnych.

 Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i doborowi najkorzystniejszych dla Uczestników i Uczestniczek projektu ofert pracy, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji
  i potrzeb rozwoju zawodowego oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy

Pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe - 30 osób;

 • Bony zatrudnieniowe - 17 osób;
 • Prace interwencyjne - 13 osób;

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie,
ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 212 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 21

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) - wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

 

Z Powerem-em do pracy

do góry
top_baner