• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Wybory samorządowe. Głosowanie.

Wojkowice 6 Marca 2024

Wybory samorządowe. Głosowanie.

 • Co to jest Centralny Rejestr Wyborców

CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW zawiera osoby, którym przysługuje prawo wybierania, posiadających stałe zamieszkanie na obszarze poszczególnych gmin w Polsce.

Stałe zamieszkanie rozumiane jest przez zameldowanie na pobyt stały bądź wpisanie na swój wniosek w obwodzie głosowania, w którym stale osoba zamieszkuje bez zameldowania na pobyt stały.

 • Kto może głosować w wyborach samorządowych

W wyborach samorządowych głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do CRW w stałym obwodzie głosowania. Na spisach wyborców znajdują się wyłącznie wyborcy zameldowani na pobyt stały bądź wpisani na swój wniosek w miejscu stałego zamieszkania. Zameldowanie na pobyt czasowy nie skutkuje automatycznym ujęciem w stałym obwodzie głosowania w spisie wyborców.

W wyborach samorządowych nie można wnioskować o jednorazową zmianę miejsca głosowania dopisania do spisu wyborców bądź pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w dniu wyborów.

 • Jak można zostać ujętym w spisie wyborców
 • zameldować się na pobyt stały na terenie gminy zamieszkiwania,
 • złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania z powodu stałego zamieszkiwania bez zameldowania na pobyt stały.

Wniosek taki należy złożyć osobiście lub za pomocą e-PUAP do Urzędu właściwego ze względu na stałe zamieszkanie. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania np. oświadczenie właściciela mieszkania, umowa najmu, umowa na media, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym itp., po czym w terminie do 5 dni wydawana jest decyzja. Nie ma konieczności ponawiania wniosku w przyszłości.

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

 

 

do góry
top_baner