• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Wojkowice 7 Września 2020

W październiku br. upływa kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianym życiu publicznym.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce Radnych kończących kadencję, wybrani zostają nowi. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną w dniu 6 października, a nowo wybrani Radni swoją kadencję rozpoczną 20 października 2020 r.

Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych m.in. przez:

 • młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
 • publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
 • osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r.

W wyniku losowań wyłonieni zostaną Radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

O mandat Radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno) - dostępnych na stronie mlodzi.slaskie.pl.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl w terminie do 25.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na Radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą (tel. 32 77 40 018 i 32 77 40 052, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

Źródło: mlodzi.slaskie.pl

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-09-07 Pismo_wybory.pdf
ilość pobrań: 373
Pismo_wybory.pdf 140.28KB zobacz

do góry
top_baner