• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

„Uchwała antysmogowa” - praktyczne zastosowanie się do zapisów

Wojkowice 16 Marca 2021

Uchwała antysmogowa

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
 • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min 80 %
  lub
 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Źródło: powietrze.slaskie.pl

W związku z powyższych zachęcamy Państwa do skorzystania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja Programu przewidywana jest na lata 2018-2029. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html i portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja.

Obecnie istnieje również możliwość uzyskania finansowego wsparcia z budżetu Gminy Wojkowice na realizację zadań związanych z wymianą źródeł ciepła. Szczegółowe warunki określa Regulamin zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu ograniczenie niskiej emisji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXV.221.2020 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8831).

do góry
top_baner