• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Ogłoszenie o konkursie na dzierżawę hali produkcyjnej z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Wojkowice 3 Października 2023

Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Wojkowicach w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”. 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury wyboru dzierżawcy na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia umowy, hali produkcyjnej położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice na gruncie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wojkowicach. 

1. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:

 • Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności, przebywających w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, minimum 20 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.  

  Dodatkowe informacje:
 • Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 179).
 • Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę. Powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r, poz. 1078)

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na wizję lokalną hali produkcyjnej prosimy o kontakt pod nr tel. 032-296-16-28 lub drogą elektroniczną

na adres:

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy zgodnie z wymogami stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Zakładu Karnego w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 298, 42-580 Wojkowice w terminie do dnia 13 października 2023 r. do godziny 12.00.

 

do góry
top_baner