• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Małe granty dla organizacji pozarządowych

Wojkowice 21 Stycznia 2020

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Gmina Wojkowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Oferta złożona w ramach tzw. małych grantów musi spełniać następujące warunki:

 • Projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
 • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
 • Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym. 

Proponowany termin złożonenia wniosku: co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. 

Wzór formularza oferty oraz instrukcja wypełniania oferty znajdują się w załącznikach. 

LINK DO BIP

Sprawami związanymi ze wpółpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się: 
Wydział Polityki Miejskiej, pokój nr 1, tel. 32-760-20-86 wew. 21,  

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2020-01-21 mały grant oferta 2020.docx
ilość pobrań: 301
mały grant oferta 2020.docx 36.71KB -
docx 2020-01-31 instrukcja mały grant oferta 2020.docx
ilość pobrań: 346
instrukcja mały grant oferta 2020.docx 23.91KB -

do góry
top_baner