• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Lokalny Punkt Informacyjny - wsparcie dla przedsiębiorców

Wojkowice 16 Kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny w Sosnowcu informuje, iż planowane jest uruchomienie nowego naboru dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii w ramach RPO WSL 2014-2020. W tym celu wyodrębniona została alokacja w wysokości ok. 76 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

Dzięki rozszerzeniu zakresu interwencji i złagodzeniu warunków wsparcia, dostęp do dofinansowania będą miały przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego, gastronomia). Wskazane sektory rzadko miały możliwość pozyskania wsparcia w formie wspomnianej dotacji.

Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Instytucją Organizującą Konkurs dla tego działania jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

16 kwietnia br. organizowane będzie bezpłatne webinarium poświęcone właśnie działaniu 3.2 Innowacje w MŚP - II typ projektu Inwestycje w MŚP.

W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Na webinarium można się zgłosić poprzez stronę internetową: 
https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_3_2_II_typ_16042020

Ponadto Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydłużyło również nabór w trwającym konkursie Innowacje w MŚP. Wnioski można składać do 30 kwietnia br.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem
Magdalena Nalbach

Specjalista ds. funduszy europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Adres korespondencyjny: ul. Kilińskiego 25, Sosnowiec
Tel. 507 382 249

do góry
top_baner