• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020 – 2036”

Wojkowice 30 Lipca 2020

Burmistrz Miasta Wojkowice informuje, że w okresie od 4 lipca do 19 sierpnia 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu dokumentu „Strategii elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020 – 2036”

Poddany konsultacjom projekt dokumentu „Strategii elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020 – 2036” zostanie umieszczony wraz z ogłoszeniem o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wojkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wojkowice.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przedstawienia przez mieszkańców na piśmie lub  w formie elektronicznej ich opinii i uwag do projektu oraz propozycji zmian w tym projekcie.

Opinie lub uwagi oraz propozycje zmian do konsultowanego projektu, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uczestniczącej w konsultacjach, należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta Wojkowice (Biuro Obsługi Klienta), przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:  albo w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta na platformie ePUAP za pomocą przygotowanego formularza zgłaszania uwag.

Przy opracowaniu wyników konsultacji będą brane pod uwagę wyłącznie opinie, uwagi oraz propozycje zmian, które zostaną złożone do 19 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.wojkowice.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna:

-        art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

link do BIP: https://wojkowice.bip.net.pl/?a=3013

 

do góry
top_baner