• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Komunikat w sprawie odśnieżania chodników

Wojkowice 16 Lutego 2021

W związku z opadami śniegu, przypominamy o obowiązku bieżącego usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowiących własność prywatną . Obowiązek ten zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) ciąży na właścicielach nieruchomości położonych wzdłuż chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 tej ustawy podlega karze grzywny.

Mając na względzie usprawnienie przebiegu „akcji zima” oraz uwarunkowania terenowe (wąskie pasy zieleni oddzielające jezdnię od chodnika lub ich brak), proszę o zaniechanie formowania pryzm śniegowych bezpośrednio przy jezdni i w miarę możliwości usypywanie ich na placach i terenach zieleni poza chodnikiem.

 

do góry
top_baner