• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

KWALIFIKACJA WOJSKOWA dla osób z terenu miasta Wojkowice

Wojkowice 3 Lutego 2020

KWALIFIKACJA WOJSKOWA dla osób z terenu miasta Wojkowice

25 lutego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2001 roku i starszych, którzy w latach ubiegłych z różnych przyczyn nie stawiali się do kwalifikacji wojskowej a zamieszkałych w Wojkowicach. Natomiast 6 marca stawią się kobiety wezwane do kwalifikacji wojskowej bądź ochotniczki.

Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowane zostają imienne wezwania z informacją, gdzie, kiedy i z jakimi dokumentami należy stawić się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Będzińskiego jest budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie przy ulicy Promyka 26.

Komisja orzekać będzie o zdolności do służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji. Osoby, wobec, których orzeczona zostanie kategoria zdrowia „A” (zdolny do służby wojskowej) lub kategoria „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju), po uprawomocnieniu się orzeczenia, co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że osoby te będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Każda osoba stająca przed Powiatową Komisją Lekarską otrzyma wojskowy dokument osobisty, którym jest książeczka wojskowa.

Osoby, które z ważnych uzasadnionych przyczyn nie będą mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie powinny poinformować o zmianie terminu kontaktując się z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wojkowice numer telefonu 32 7602088 wew.38. Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Będzińskiego trwa od 11 lutego do 6 marca 2020 r.

Pod numerem telefonu 32-722-362-376 (poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:00) można uzyskać informacje dotyczące pracy powiatowej komisji lekarskiej.

NIE STAWIENIE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W OKREŚLONYM TERMINIE I MIEJSCU PODLEGA GRZYWNIE ALBO KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI.

Informacje dot. obowiązujących form służby wojskowej:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Ul. Kościuszki 32
42-500 Będzin
Tel. 32 261 124 608 fax 32 261 124 607
e-mail: wkubedzin@ron.mil.pl
strona internetowa www.wkubedzin..wp.mil.pl

 

do góry
top_baner