• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

Informacja w sprawie dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji

Wojkowice 6 Listopada 2020

Informujemy, że została zakończona realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020. Zgodnie z  Regulaminem zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wojkowice osobom fizycznym na realizację zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wojkowice na lata 2015-2020”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.81.2015 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3956 oraz z 2018 r. poz. 180) wnioski o udzielenie dotacji celowej należało składać do 31 października bieżącego roku.

W przyszłym roku planowane jest wdrożenie nowego regulaminu dającego możliwość uzyskania finansowego wsparcia w szczególności na realizację zadań związanych z wymianą źródeł ciepła. Z uwagi na planowane wprowadzenie zmian w dotychczasowych zasadach udzielania dotacji celowej prosimy wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dotacji z budżetu Gminy o śledzenie strony Urzędu lub kontakt z Wydziałem Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami pod nr tel. (32) 760-20-94 wew. 26.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Niezależnie od powyższego informujemy, że nadal prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl.

do góry
top_baner