• język migowy
 • BIP
 • Programy Uni Europejskiej Logo UE
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt. - Czw.:
  7.00 - 15.00,
  Pt.:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb

DODATKI I REKOMPENSATY DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wojkowice 7 Października 2022

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadzone zostały m.in. mechanizmy przyznawania dodatków do źródeł ciepła dla „podmiotów wrażliwych” i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

 1. dodatek dla gospodarstw domowych - realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125 - szczegóły na stronie:

https://www.mops-wojkowice.4bip.pl/index.php?idg=41&id=76&x=2

 1. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) - wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria, parter do dnia 30.11.2022 r.

podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.

WZÓR WNIOSKU (załącznik 1)

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego. 
 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

 • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat) 
  • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów 
  • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
  • Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4 
  D - wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych, 
  Zk - zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
  Skp - średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu. 

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

 1. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych

wariant 1 dla odbiorców  którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej - w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych

wariant 2 dla odbiorców którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)
- w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych. 
* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła  w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień - tj.  od dnia wejścia  w życie   ustawy.

WZÓR OŚWIADCZENIA (załącznik 2)

Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w Urzędzie Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria, parter.

WZÓR WNIOSKU (załącznik 3)

WNIOSKI W WERSJI EDYTOWALNEJ:

 • Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą (załącznik 4)
 • Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego dla średniej ceny ciepła z rekompensatą (załącznik 5)
 • Prezentacja - mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 2109 (załącznik 6)
 • Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą ( załącznik7)
 • Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty - edytowalny 2109 (załącznik 8)

Materiały do pobrania : https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-10-07 1.pdf
ilość pobrań: 268
1.pdf 1.08MB zobacz
pdf 2022-10-07 2.pdf
ilość pobrań: 340
2.pdf 528.88KB zobacz
pdf 2022-10-07 3 wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom.pdf
ilość pobrań: 258
3 wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom.pdf 0.95MB zobacz
xlsx 2022-10-07 (4) Arkusz_kalkulacyjny_dla_średniej_ceny_ciepła_z_rekompensatą.xlsx
ilość pobrań: 182
(4) Arkusz_kalkulacyjny_dla_średniej_ceny_ciepła_z_rekompensatą.xlsx 27.8KB -
docx 2022-10-07 (5) Jak_korzystać_z_arkusza_kalkulacyjnego_dla_średniej_ceny_ciepła_z_rekompensatą.docx
ilość pobrań: 84
(5) Jak_korzystać_z_arkusza_kalkulacyjnego_dla_średniej_ceny_ciepła_z_rekompensatą.docx 31.05KB -
pdf 2022-10-07 (6) Prezentacja_-_mechanizm_średniej_ceny_wytwarzania_ciepła_z_rekompensatą_2109.pdf
ilość pobrań: 181
(6) Prezentacja_-_mechanizm_średniej_ceny_wytwarzania_ciepła_z_rekompensatą_2109.pdf 1.07MB zobacz
docx 2022-10-07 (7) Wzór_oświadczeń_składanych_przez_odbiorców_ciepła_niebędących_gospodarstwami_domowymi_w_celu_skorzystania_z_ceny_z_rekompensatą.docx
ilość pobrań: 90
(7) Wzór_oświadczeń_składanych_przez_odbiorców_ciepła_niebędących_gospodarstwami_domowymi_w_celu_skorzystania_z_ceny_z_rekompensatą.docx 52.73KB -
xlsx 2022-10-07 (8) Wzór_wniosku_o_wypłatę_i_rozliczenie_rekompensaty_-_edytowalny_2109(1).xlsx
ilość pobrań: 204
(8) Wzór_wniosku_o_wypłatę_i_rozliczenie_rekompensaty_-_edytowalny_2109(1).xlsx 38.95KB -

do góry
top_baner