do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/wladze_miasta/rada_miasta
Drukuj grafikę : tak / nie

Rada Miasta

Rada Miasta

informacje na temat terminów prac komisji umieszczone są w Kalendarium wydarzeń

Radni VIII kadencji - lata 2018 - 2023

Komisja Rewizyjna:

Komisja Budżetu:

Komisja Gospodarki Komunalnej:

Komisja Edukacji, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa, Sportu i Kultury:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: