do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/wladze_miasta/kadencje_rady
Drukuj grafikę : tak / nie

Kadencje Rady

VIII Kadencja Rady Miasta 2018 -2023

Mariola Chmielewska, Jacek Kędzierski, Maciej Klimek, Klaudia Kosmalska, Piotr Krystecki, Ilona Kupczak, Lidia Musiał, Grażyna Niedbała, Dariusz Ostręga, Barbara Rogalska, Andrzej Sitko, Przemysław Pawełczyk, Zdzisława Zawada, Stanisław Syjut

Przewodniczący Rady: Mateusz Mania

VII Kadencja Rady Miasta 2014 -2018

Mariola Chmielewska, Jacek Kędzierski, Klaudia Kosmalska, Piotr Krystecki, Lidia Musiał, Grażyna Niedbała, Mariusz Oczki, Dariusz Ostręga, Barbara Rogalska, Andrzej Sitko, Przemysław Pawełczyk, Anna Zakrzewska-Zamora, Zdzisława Zawada, Stanisław Syjut

Przewodniczący Rady: Mateusz Mania

VI Kadencja Rady Miasta 2010-2014

Chmielewska Mariola, Gaczkowska Alina, Gajdzik Zofia (ponowne wybory na radnego Miasta Wojkowice - Klaudia Kosmalska od 2013), Gątkiewicz Urszula, Konieczko Ewa, Krystecki Piotr, Łebek Grażyna, Malina Henryk, Mania Mateusz, Niedbała Wojciech, Podleżyński Jerzy, Rogalska Barbara, Sitko Andrzej, Szczerba Tomasz, Zawada Zdzisława
Przewodniczący Rady - Jerzy Podleżyński

V Kadencja Rady Miasta 2006 - 2010

Adamek Edward, Dziuba Jerzy, Goczoł Maria, Jabłoński Kazimierz, Kędzierska Hanna, Konieczko Ewa, Kupiec Wacława, Malina Henryk, Przybylak Krzysztof, Rogalska Barbara, Sitko Andrzej, Syjut Stanisław, Titow Paweł, Tomasik Lucyna, Zawada Zdzisława.

Władze Miasta: Dziuba Jerzy – Przewodniczący Rady

IV kadencja Rady Miasta 2002-2006

Na skutek zmiany przepisów o samorządzie gminnym liczba radnych została zmniejszona do 15
Lucyna Tomasik, Janusz Kupczak, Andrzej Sitko, Kazimierz Jabłoński, Adam Marzec, Henryk Malina, Jerzy Jasik, Hanna Kędzierska, Zbigniew Królikowski, Alicja Lędźwa Mirosława Mandat, Krzysztof Markowski, Waldemar Matusiak, Bogusław Stroiński, Jarosław Szczygieł

Władze miasta:

III kadencja Rady Miasta 1998-2002

Cembrzyński Andrzej, Duda Andrzej, Flak Mieczysława, Gabryś Ryszard, Gajdka Krzysztof, Gądek Kazimierz, Grzęda Stanisław, Jabłoński Kazimierz, Koch Artur, Kupczak Janusz, Kupiec Wacława, Liszczyk-Mania Lidia, Malina Henryk, Możdżeń Józef, Nocoń Zbigniew, Nowak Jerzy, Pajer Andrzej, Podleżyński Jerzy, Terczyński Zbigniew, Tomasik Lucyna, Wojtasik Tadeusz, Zuzańska-Żyśko Elżbieta

Władze miasta:

II kadencja Rady Miasta 1994-1998

Maria Augustyńska, Janusz Hylewski, Zenon Kwarta, Jerzy Rychcik, Krzysztof Gajdka, Stanisław Grzęda, Janina Jagodzik, Lucyna Tomasik, Jerzy Podleżyński, Zbigniew Terczyński, Wojciech Marks, Mieczysława Flak, Stefan Kafliński, Kazimierz Gądek, Stanisław Piątek, Jerzy Jasnowski, Kazimierz Pawełczyk, Andrzej Cembrzyński, Henryk Malina, Stanisław Juszczyk, Jan Kapuścik, Andrzej Duda.

Władze miasta:

I kadencja Rady Miasta 1992-1994

Mandaty radnych w 22 okręgach wyborczych zdobyli
Stanisław Juszczyk, Kazimierz Gniadek, Kazimierz Opara, Andrzej Duda, Zdzisław Węgieł, Ryszard Sakłacki, Kazimierz Pawełczyk, Jerzy Jasnowski, Jerzy Rychcik, Kazimierz Gądek, Zbigniew Terczyński, Wojciech Marks, Stefan Kafliński, Jerzy Podleżyński, Lucyna Tomasik, Grzegorz Rerych, Tadeusz Wojtasik, Tadeusz Stafiej, Ryszard Słania, Henryk Szymoniak, Jerzy Jaroń i Edmund Koksa.

Władze miasta: