do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/wladze_miasta/Rada_Seniorow
Drukuj grafikę : tak / nie

Wojkowicka Rada Seniorek i Seniorów

Radni I kadencji - lata 2017 - 2018

Zespół Problemowy ds. profikatyki i promocji zdrowia:

Zespół Problemowy ds. edukacji, kultury i wypoczynku:

Zespół Problemowy ds. kontaktów z mieszkańcami i organizacjami społecznymi:

Koordynator Rady: