do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/urzad_miasta/wydzialy_i_referaty
Drukuj grafikę : tak / nie

Wydziały i Biura

Wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miasta

Wydział Organizacyjny

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Finansowy

Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

Wydział Polityki Miejskiej

Biuro Rady Miasta

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Samodzielne Stanowisko ds. Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty

Jednostka Realizująca Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II"