do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/urzad_miasta/glos_wojkoiwc
Drukuj grafikę : tak / nie

Głos Wojkowic

Gazeta lokalna GŁOS WOJKOWIC - Wydawca: Gmina Wojkowice

Siedziba i adres Redakcji:

Kontakt:

Trochę historii

Pierwszy numer gazety lokalnej GŁOS WOJKOWIC ukazał się we wrześniu 1992 roku, kiedy to Wojkowice odłączyły się od Będzina i stały się samodzielnym miastem. Jedną z pierwszych inicjatyw, jaką podjął Zarząd Miasta Wojkowice po ustanowieniu nowej jednostki administracyjnej tj. miasta Wojkowice, była decyzja o wydawaniu miesięcznika lokalnego. Podjęto uchwałę o wydawaniu gazety lokalnej. Kolejnymi jego redaktorami byli: Krzysztof Hetmańczyk, Krzysztof Gajdka, Agnieszka Mikoś, Tadeusz Wojtasik, Grażyna Truszkiewicz, Łukasz Kozieł, Karolina Ostrowska, Patrycja Juszczyk, Kamil Pycela. Obecnie redaktorem naczelnym jest Łukasz Kacperski. Do roku 2002 gazeta ukazywała się jako miesięcznik. Aktualnie wydawana jest jako kwartalnik. Wydawcą jest Gmina Wojkowice. Nakład 4000 egzemplarzy (bezpłatna). Numer ISSN 1234-9977. GŁOS WOJKOWIC wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism.

Numery czasopisma