do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/urzad_miasta/Zamieszkaj_w_Wojkowicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Zamieszkaj w Wojkowicach

Zachęcamy Państwa do zamieszkania w naszym mieście położonym w powiecie będzińskim, w centrum województwa śląskiego:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN), na konto Urzędu Miasta Wojkowice ING Bank Śląski w Katowicach o/Będzin nr: 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290 a.

Ogłoszenia o przetargach
>>> Ogłoszenie o przetargu - ul. Spółdzielców

>>> Ogłoszenie o przetargu - ul. Morcinka/ul. Kopalniana