do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
10 maja 2017
kategoria:
Wojkowice
 

Gmina Wojkowice pozyskała środki na wykonanie II etapu budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Jest to największa inwestycja w historii miasta, a kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jest największą kwotą, jaką Wojkowicom kiedykolwiek udało się pozyskać ze środków unijnych.

Prowadzony w latach 2011-2013 I etap budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Gminy Wojkowice w końcu znajdzie swą kontynuację. Podczas budowy I etapu skanalizowano tylko kilka ulic w mieście, m.in. ulicę Jana III Sobieskiego, Plaka, Pułaskiego czy Maszyńsko. Realizacja tak dużej inwestycji generowała różne problemy – przede wszystkim reorganizację ruchu pojazdów w mieście, gdyż główna ulica w związku z inwestycją była przebudowywana. Głównym celem inwestycji było przyłączenie do kanalizacji wszystkich budynków znajdujących się w obrębie inwestycji i ich poprawne skanalizowanie, co z kolei spowodowałby osiągnięcie właściwych efektów ekologicznych.

Po wyborach w 2014 roku, nowo wybrany Burmistrz Tomasz Szczerba postawił sobie za priorytet, by zrealizować II etap inwestycji. Inwestycji trudnej i drogiej, lecz niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania miejskiej gospodarki wodno-ściekowej. Idealna okazja ku temu pojawiła się w 2016 roku – wtedy to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM”. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny w ww. konkursie i uplasowała się na 6 miejscu w Polsce (na 106 wniosków), co poskutkowało uzyskaniem niebagatelnego dofinansowania.

8 maja 2017 roku Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Skarbnik Miasta Wojkowice Marek Skrobek oraz prezes NFOŚiGW pan Krzysztof Kujda podpisali umowę na wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice. Całkowity koszt realizacji projektu to 39.846.900,00 zł, a wysokość dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej wyniesie 20 706 000,00 zł, czyli ponad połowę.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej), wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Wojkowice, rejonie ulic: Jana III Sobieskiego, Stara, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Skłodowskiej–Curie, Spokojnej, Dojazdowej, Drzymały, Proletariatu, Kilińskiego, Pułaskiego, Nowej, Tetmajera, Staffa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Długosza, Brzeziny, Strażackiej, Paderewskiego, Morcinka, Połanieckiej, Racławickiej, Akacjowej, Zapolskiej i ich sąsiedztwie. Termin realizacji inwestycji został zakreślony do 31 grudnia 2020 roku – w pierwszej kolejności Gmina wykona dokumentację projektową, co pochłonie blisko rok czasu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H