do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Program-Moj-Prad-ruszyl-nabor-wnioskow/idn:2357
Drukuj grafikę : tak / nie

Program „Mój Prąd” - ruszył nabór wniosków

13 stycznia 2020
kategoria:
Wojkowice

Szanowni mieszkańcy!

13 stycznia 2020 roku ruszył nabór wniosków w drugiej edycji programu „Mój Prąd”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 5 000 zł do zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Kontakt w NFOŚiGW: 22 45 95 990 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

Informacji na temat warunków uzyskania dofinansowania z programu „Mój Prąd”, a także informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii oraz poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego z innych źródeł udzielają pracownicy Wydziału Polityki Miejskiej Urzędu Miasta Wojkowice, pokój nr 9, tel.: 32 760 20 86 w. 15