do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Postoj-TAXI/idn:2305
Drukuj grafikę : tak / nie

Postój TAXI

18 października 2019
kategoria:
Wojkowice

W związku z prowadzoną przy ulicach: Plaka i Jana III Sobieskiego inwestycją pn. „Budowa przystani rowerowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Wojkowicach przy ul. Plaka” oraz planowanym w tym rejonie, w I kwartale 2020r. rozpoczęciem budowy centrum przesiadkowego,  do czasu  zakończenia ww. robót miejsce  dla postoju TAXI  znajduje się na parkingu Urzędu Miasta Wojkowice.