do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
11 lipca 2018
kategoria:
Wojkowice
 

Służba Więzienna we współpracy z Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej realizuje cykl kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Atrakcyjne i na czasie

Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów jest niezbędnym elementem umożliwiającym ich powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Dzięki Funduszom Europejskim w pierwszej połowie br. Zakład Karny w Wojkowicach realizował dla skazanych kursy zawodowe o specjalności:

 • spawacz metodą TIG,
 • magazynier z obsługą wózków widłowych,
 • technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz,
 • brukarz,
 • technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz.

            W wyniku tych działań aż 84 osadzonych w wojkowickim zakładzie karnym ukończyło szkolenia zawodowa, a przede wszystkim zdobyło nowe i atrakcyjne umiejętności.

            Inwestycja w zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych daje szansę na lepsze życie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Duże zmiany zachodzące aktualnie w naszym kraju, a powodujące gwałtowny spadek bezrobocia oraz ożywienie gospodarcze, wpłynęły na wzrost zapotrzebowania na pracowników specjalizujących się w zawodach, których pracownicy stanowią deficytową grupę. Brak spawaczy, murarzy, ślusarzy oraz innych rzemieślników doprowadził do dużego popytu wśród pracodawców na doświadczonych i dobrze przeszkolonych pracowników. Wzrost wynagrodzeń szeregowych pracowników w poszczególnych branżach jest dodatkową motywacją dla skazanych chcących zdobyć nowe kwalifikacje. Dzięki temu będą mogli rozpocząć nowe życie na wolności. Zatem działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych osadzonych w przyszłości przysłużą się temu, by skazani po opuszczeniu zakładu karnego nie weszli ponownie w konflikt z prawem. Pełnią więc również funkcję resocjalizacyjną.

Ale to jeszcze nie koniec

             Obecnie realizowane są kursy o specjalnościach: zagospodarowanie terenów zielonych, w tym z obsługą pił i kos spalinowych oraz opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Uczęszcza na nie 24 osadzonych w naszej jednostce penitencjarnej. Jednakże to nie koniec. Do końca roku planowane są jeszcze,  m. in. kursy dla przyszłych ślusarzy, stolarzy oraz kucharzy-kelnerów. Dobra współpraca Zakładu Karnego w Wojkowicach z różnego rodzaju podmiotami owocuje wielością tego typu inicjatyw, a tym samym pozwala osiągnąć cele resocjalizacyjne i przygotowuje skazanych do powrotu na drogę uczciwego życia.

 Tekst: sierż. Marcin Szymczyk
Zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

ZK - szkolenia i kursy

11 lipiec 2018

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H