do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
30 lipca 2019
kategoria:
Wojkowice

MASZ POWER-a, czyli o nowych kompetencjach zawodowych

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Służba Więzienna realizuje cykl kursów zawodowych.

Kwalifikacje zawodowe a nawyki niezbędne w pracy

Istotnym elementem, który umożliwia osadzonym powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, jest posiadanie przez nich umiejętności zawodowych. Dlatego też osadzeni w wojkowickim więzieniu mają możliwość uczestniczenia w kursach zawodowych. Każdy cykl takiego kursu poprzedzony jest rozpoznaniem aktualnego rynku pracy oraz aktywizacją zawodową skazanych.

Oprócz wyposażenia osadzonych w umiejętności zawodowe podczas pracy resocjalizacyjnej rozwija się u nich również kompetencje ogólne, tj. systematyczność, zdyscyplinowanie, obowiązkowość, nawyk pracy, punktualność, odpowiedzialność za powierzone zadania, konsekwencję w dążeniu do celu itp. Te umiejętności, choć nie stanowią typowych kwalifikacji zawodowych, są niezbędne, by utrzymać się na rynku pracy. Stanowią jednocześnie pewien fundament, na którym osadzeni budują swój wizerunek w życiu prywatnym i zawodowym.

Istotną rolę w procesie odgrywają sami skazani: ich nastawienia, potrzeby, chęci i umiejętności. W czasie trwania kursu zawodowego niejednokrotnie konieczne okazuje się motywowanie czy wręcz dyscyplinowanie osadzonych, tak by wypracować pożądane postawy. To rola zarówno prowadzącego kursy, jak również kadry penitencjarnej, która prowadzi aktywne oddziaływania resocjalizacyjne.  

Półmetek za nami

Dzięki Funduszom Europejskim w pierwszej połowie br. Zakład Karny w Wojkowicach zrealizował już 6 kursów zawodowych o specjalności: technolog robót wykończeniowych, brukarz, kucharz-kelner oraz zagospodarowanie terenów zielonych, w tym z obsługą pił i kos spalinowych. Wszystkie kursy cechował wysoki poziom merytoryczny oraz dobre przygotowanie prowadzących do pracy z osadzonymi. Pewnie dlatego aktywności te były pozytywnie oceniane przez uczestników.

Dzięki kursom aż 72 osadzonych w wojkowickim zakładzie karnym ukończyło szkolenia zawodowe, a przede wszystkim zdobyło nowe i atrakcyjne kompetencje zawodowe.

To jeszcze nie koniec

Obecnie w Zakładzie Karnym w Wojkowicach realizuje się następny etap programu. Aktualnie realizowany jest kursy o specjalnościach kucharz kelner i brukarz. Dzięki temu nowe kompetencje zdobywa kolejnych 24 skazanych.  Do końca roku planowane są jeszcze, m. in. kursy dla przyszłych technologów robót wykończeniowych i spawaczy.

Zdobycie nowych kwalifikacji stanowi istotny element resocjalizacji i sprzyja przygotowaniu osadzonych do życia po opuszczeniu murów jednostki penitencjarnej. Dobra współpraca Zakładu Karnego w Wojkowicach z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi owocuje wielością tego typu inicjatyw, a tym samym pozwala osiągnąć cele resocjalizacyjne i przygotowuje skazanych do powrotu na drogę uczciwego życia.

 

Tekst: por. Grzegorz Kuciczek
Zdjęcia: Mariusz Ciesielski i por. Grzegorz Kuciczek

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H