do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Informacja-dotyczaca-decyzji-podatkowych-na-rok-2020/idn:2465
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacja dotycząca decyzji podatkowych na rok 2020

22 czerwca 2020
kategoria:
Wojkowice

Od dnia 28 kwietnia br. wznawiamy roznoszenie decyzji podatkowych na rok 2020.

Ze względów bezpieczeństwa proszę kwitować odbiór podpisem wykorzystując własny długopis.

W dniach 17 czerwca br. decyzję doręczane będą mieszkańcom ulic: Fabryczna, Proletariatu.
W dniach 22 czerwca br. decyzję doręczane będą mieszkańcom ulic: Morcinka, Jana III Sobieskiego od nr 201 do 673.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje dopiero z datą doręczenia decyzji; termin zapłaty pierwszej i drugiej raty to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.Ze względów bezpieczeństwa podczas odbioru decyzji należy:

  • mieć zakrytą twarz i nos,
  • kwitować odbiór podpisem wykorzystując własny długopis.

UWAGA!!!

OD 20 MAJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT CYWILNO-PRAWNYCH MOŻNA REGULOWAĆ W KASIE URZĘDU. KASA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 10°° DO 14°°.

PROSIMY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI O DOKONYWANIE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWEJ.

W PIĄTEK KASA BĘDZIE NIECZYNNA.