do góry
 • Godziny pracy urzędu:
  Pn.:
  7.00 - 17.00,
  Wt - Cz:
  7.00 - 15.00,
  Pt:
  7.00 - 13.00
  e-mail
 • ul. Jana III Sobieskiego 290a
  42-580 Wojkowice
 • tel.
  32 769-50-66
  fax
  32 769-50-73
Wojkowice herb
Strona główna Aktualności
01 sierpnia 2017
kategoria:
Wojkowice

Osieracane społecznie dzieci nie zawsze mają szansę dorastania w normalnych rodzinach zastępczych. Niestety jest ich za mało, by każde potrzebujące pomocy dziecko mogło w nich odnaleźć  swój „dom w zastępstwie”. 

Nie każde dziecko ma szansę doznawać miłości rodzicielskiej od swoich naturalnych rodziców. Kiedy zaś zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ich zostaje przez sąd ograniczona, wtedy dziecko mogłoby trafić do rodziny zastępczej, w której miałoby rodzinną atmosferę i lepsze warunki rozwoju. Rodzina zastępcza może być także domem dla dziecka, które choć nie ma przeszkód prawnych z różnych przyczyn nie udaje się adoptować. Jak podkreślają psychologowie i pedagodzy miłość w „domu w zastępstwie” może dokonać cudów. Wychowanie w rodzinach zastępczych daje dzieciom i rodzicom możliwość, aby zaleczyć  rany, odrodzić się i rozwinąć. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej daje też szansę wzmocnienia rodzicom biologicznym, by dzieci mogły do nich wrócić i aby po zrozumieniu przyczyn kryzysu w swojej rodzinie umiały same tworzyć własne trwałe związki na całe życie. W dłuższej perspektywie wychowanie rodzinne przynosi sukcesy wychowawcze. Niestety wciąż jest za mało takich rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zaprasza wszystkich chętnych, nastawionych na bezinteresowną pomoc dziecku, do założenia zawodowej rodziny zastępczej.

Kandydat na zawodową rodzinę zastępczą powinien spełniać następujące warunki:

- ukończyć bezpłatny kurs dla rodzin zastępczyczych i posiadać świadectwo jego ukończenia ( organizowany przez PCPR w Będzinie)

- może być to osoba samotna bądź osoba zamężna/ny

- musi dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

- nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest w niej  ograniczona lub zawieszona

- jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i  społecznego.

 

Szczegółowych informacji udziela:

PCPR Będzin, ul. Krasickiego 17,   

 tel. (32) 267 81 08  

e mail:

 

Poniedziałek 7.30-16.30

Wtorek          7.30-15.00

Środa             7.30-15.00

Czwartek       7.30-15.00

Piątek             7.30-13.30

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H