do góry
Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/Czego-ucza-w-wieziennej-szkole/idn:2301
Drukuj grafikę : tak / nie

Czego uczą w więziennej szkole?

14 października 2019
kategoria:
Wojkowice
 

W tej szkole nie ma wywiadówek i wycieczek szkolnych.  Uczniowie nie chodzą w mundurkach, a do klasy przychodzą na piechotę z pobliskiego budynku. Biorą jednak udział w konkursach przedmiotowych i akademiach, a w Dniu Nauczyciela swoim wychowawcom wręczają wykonane przez siebie papierowe róże. Jak się uczy dorosłych skazanych opowiedziała mgr inż. Mariola Szotek, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych przy ZK Wojkowice. 

nieZWYKŁA szkoła

1 września 1978r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przyzakładowej Zakładu Karnego w Będzinie, prekursorce dzisiejszego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach, które w obecnym kształcie działa od 2012r.

- Nie potrafię powiedzieć, czy uczyć skazanych jest łatwiej , czy trudniej niż uczniów w szkole za tymi murami. Jest na pewno inaczej – mówi dyrektor Mariola Szotek wspominając pierwszy dzień w więziennej szkole. - Zanim w lutym 2013r. objęłam stanowisko dyrektora, przez kilkanaście lat uczyłam w dużym zespole szkół w naszym województwie i moje pierwsze wrażenie, kiedy tu trafiłam, to zdumienie, że szkoła jest tak mała. Dziś mamy 300 uczniów, którzy kształcą się na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Prowadzimy również kwalifikowane kursy zawodowe w zawodach elektromechanik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz oraz – po raz pierwszy w tym roku – technik robót wykończeniowych w budownictwie  - dodaje z dumą.

Jak w każdej szkole jest sala komputerowa, językowa czy warsztaty do zajęć praktycznych. Działa również biblioteka, w której znajdują się podręczniki szkolne i lektury. W sumie prawie 10 tys. woluminów. Lekcje trwają w godzinach 8.00 -20.00, po to, aby z edukacji w szkole mogli skorzystać również pracujący więźniowie.

nieZWYKŁA kadra

Kadrę szkoły stanowi 25 osób, w tym 1 nauczyciel bibliotekarz i 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Czterech z nich to nauczyciele mianowani, pozostali  - dyplomowani.

- Bardzo dbam o to, aby w naszej szkole pracowała kadra wykwalifikowana, z dużym doświadczeniem w zawodzie. Staram się też utrzymać stałą kadrę pedagogiczną. To ważne, bo miejsce jest szczególne i wymagające. Żeby tu pracować trzeba stąpać mocno po ziemi, być konsekwentnym, dbać o właściwe relacje ze skazanymi z zachowaniem przepisów wykonania kary pozbawienia wolności.

Moją ogromną satysfakcję budzi fakt, że czterdziestokilkuletni mężczyzna zdobywa średnie wykształcenie, że jest z tego dumny, że chwali się świadectwem przed żoną. Kiedy mogę wręczyć uczniowi promocję do następnej klasy – to jest to naprawdę wyjątkowy dzień. Często obie strony – i nauczyciel, i skazany – mają świadomość, że gdyby nie pobyt w więzieniu, ten człowiek nigdy by tego wykształcenia nie zdobył – podkreśla dyrektor Szotek.

Na pewno na początku nauczycielom może towarzyszyć obawa, jak zareagują na nich uczniowie, czy będą wykonywali polecenia, czy będą zdyscyplinowani. To naturalne, kiedy rozpoczynamy pracę w więzieniu i myślimy stereotypowo. Pamiętam taką właśnie sytuację z nauczycielką, która już po odbytej lekcji powiedziała : „Chciałabym, żeby w technikum, w którym uczę uczniowie odpowiadali tak jak tutaj”.

Uczniowie CKU odbywają karę za różne przestępstwa. Nigdy jednak nie doszło tu do przemocy czy jakiejkolwiek formy agresji wobec nauczyciela.

- Szanujemy się nawzajem, jasno stawiamy granice swoim słuchaczom. Ważne jest, szczególnie w takim miejscu jak więzienie, aby dotrzymywać słowa. Tak się buduje i szacunek, i autorytet.

nieZWYKLI uczniowie

Uczniami szkoły są dorośli mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. To jedyna tego typu szkoła w Polsce. Skazani – uczniowie na lekcje przychodzą sami z pobliskiego pawilonu mieszkalnego. To wymaga dużej samodyscypliny. Osoby niepełnoletnie tymczasowo aresztowane realizują obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego, a skazani, którzy odbywają karę w zakładzie karnym typu zamkniętego – mogą się uczyć w innych szkołach dla nich dostosowanych na terenie Polski.

Nauka w więziennej szkole dla wielu jest podstawowym narzędziem resocjalizacji. Bywa, że osadzeni przychodzą do szkoły z powodów instrumentalnych, dopiero z czasem doceniają naukę i mają poczucie, że edukacja jest wartością i szansą na lepsze życie.   

nieZWYKŁY dzień

W poniedziałek 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wojkowickiej szkole odbędzie się uroczysta akademia. Przygotowują ją uczniowie pod nadzorem nauczycieli. Czego życzyć kadrze wojkowickiej szkoły? - Sukcesów pedagogicznych – odpowiada dyrektor Mariola Szotek.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach